Әхлагсызлығын Сон Һәдди

Бакыда ичкили гадын рәфигәсини балта илә доғрајыб зибиллијә атды – Тәфәррүат

Дәһшәтли гәтл һадисәсини төрәдән Ирина Горлова илә Лјубов Рәһимова рәфигә олублар.

Бакыда ичкили гадын рәфигәсини балта илә доғрајыб зибиллијә атды – Тәфәррүат

Февралын 12-дә Сураханы рајону Бүлбүлә гәсәбәсиндә һадисәнин баш вердији ев әввәлләр мәһкум олунмуш 50 јашлы Иринаја мәхсусдур вә рәфигәси бир мүддәт имиш ки, онунла бирҝә јашајырмыш. Онлар вахташыры ички мәҹлисләри тәшкил едирмиш вә белә мәҹлисләрин бириндә рәфигәләр арасында дава дүшүб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Февралын 16-да саат 9:00 радәләриндә Бинәгәди рајону әразисиндә мәишәт туллантылары гутусунда һиссәләрә бөлүнмүш гадын мејити тапылыб. Бинәгәди рајону Азадлыг проспекти 28 үнванынын гаршысындакы зибил гутусунда бәдән һиссәләри тапылан 58 јашлы Лјубов Рәһимоваја аид олдуғу ашкарланыб.

Дәһшәтли гәтл һадисәсини төрәдән Ирина Горлова илә Лјубов Рәһимова рәфигә олублар. Февралын 12-дә Сураханы рајону Бүлбүлә гәсәбәсиндә һадисәнин баш вердији ев әввәлләр мәһкум олунмуш 50 јашлы Иринаја мәхсусдур вә рәфигәси бир мүддәт имиш ки, онунла бирҝә јашајырмыш. Онлар вахташыры ички мәҹлисләри тәшкил едирмиш вә белә мәҹлисләрин бириндә рәфигәләр арасында дава дүшүб.

Лјубовун ону сөјмәсиндән әсәбиләшән Ирина габ илә онун башына зәрбә ендириб. Рәфигәсинин өлдүјүнү ҝөрән гадын онун мејитини балта илә доғрајараг торбаја јығыб вә такси чағырыб. О, такси илә өлдүрдүјү рәфигәсинин мејитинин һиссәләрини Бинәгәди рајону Азадлыг проспектинә ҝәтирәрәк бурадакы зибил гутусуна атыб.

Полис тәрәфиндән сахланылан Ирина Горлова мејитин һиссәләрини нијә Бүлбүләдән Азадлыг проспектинә ҝәтирдијини изаһ етмәкдә чәтинлик чәкиб вә пајтахтда тәк бу әразидәки зибиллији таныдығыны дејиб. Лакин сонрадан мәлум олуб ки, Лјубов Рәһимова әввәлләр хејли вахт бу әразидә јашајыб вә Ирина изи итирмәк үчүн онун мејитини һиссәләри бөләрәк бураја ҝәтириб.

Фактла бағлы арашдырмалар давам етдирилир.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди