Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Абҝүл Сүлејмановдан хәбәр вар...

Абҝүл Сүлејманов 11 сајлы ҸЧМ-дә аиләси илә ҝөрүшүб.

Абҝүл Сүлејмановдан хәбәр вар...

Зәһра Сүлејманова: Диндарларын һәбси нә дөвләтимизә, нә милләтимизә, нә дә мүстәгиллијимизә лазым дејил. Бу дин вә дөвләт әлагәләринин гырылмасындан башга бир шеј дејил. Бу әзиз ҝүн онун аиләси олараг һаҹынын јеринин дәјишдирилмәсини истәјирик.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, әлијевләр режими тәрәфиндән ШӘРЛӘНӘРӘК 11 сајлы ҸЧМ-дә мәһбәс һәјаты сүрән мүбариз Шиә руһаниси Һаҹы Абҝүл Сүлејманов аиләси илә ҝөрүшүб.

Руһани Абҝүл Сүлејмановун һәјат јолдашы Зәһра Сүлејманова исә Дин Хадиминә гаршы тәзјигләрдән нараһат олуб:

"Шејх Сәрдарын һәбсинә билдирдији мүнасибәтә ҝөрә ону ачыг шәраитдән ҝөтүрүб бағлы отаға јерләшдирибләр. Артыг март ајынын алтысындан орада отуруб. Сахланылдығы отаг бир нәфәрлик отагдыр. 2метр узунлуғу вә 2 метр ениндәдир. Бир јатаг чарпајысы вә бир нәфәрлик дә намаз гылмаг үчүн јер галыр. Һавасызлыгдан тәзјиги јүксәлиб, баш ағрысындан әзијјәт чәкир. Биз ону ҝөрдүк. Белә олмаз. Бу бајрам ҝүнләриндә һеч олмаса һуманистлик ҝөстәрин. Бу гәдәр инсаны сыхмаг олмаз. Бу нәјә, кимә лазымдыр? Ким бундан хошһал олур? Һеч кәс. Анҹаг дүшмән севинир."

Зәһра Сүлејманова сөзләринин давында "Мөминләрин һәбси халг тәрәфиндән писләнир. Бу ҝүн дүшмәнә гаршы бирлик ҝүнүдүр. Дөвләтлә дин арасында бирлик јаратмаг лазымдыр. Бу нә сијасәтдир? Ким бу сијасәти јүрүдүр? Диндарларын һәбси нә дөвләтимизә, нә милләтимизә, нә дә мүстәгиллијимизә лазым дејил. Бу дин вә дөвләт әлагәләринин гырылмасындан башга бир шеј дејил. Бу әзиз ҝүн онун аиләси олараг һаҹынын јеринин дәјишдирилмәсини истәјирик.", -дејә гејд едиб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди