Азәрбајҹан һөкүмәтинин репрессијалары...

Аббас Һүсејн һүгуг мүдафиәчиләринә сәсләнди

  • Хәбәрин коду : 824609
  • Мәнбә : abna24.com
Хүласә

"Тәҹридханада мәһбуслара ишҝәнҹә верилир"

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлији-Нардаран һадисәләринә ҝөрә һәбс олунмуш "Мүсәлман Бирлији" Һәрәкатынын үзвү Аббас Һүсејн Бакы Истинтаг Тәҹридханасындан һүгуг мүдафиәчиләринә вә бејналхалг тәшкилатлара мүраҹиәт үнванлајыб.

Јахынларынын Мејдан ТВ-јә тәгдим етдији мүраҹиәтдә дејилир:

"Әзиз һүгуг мүдафиәчиләри вә иҹтимаијјәт нүмајәдәләри!

Билирсиз ки, илләрдир Азәрбајҹан һакимијјәти өз халгына гаршы физики вә мәнәви террор төрәтмәкдәдир. Һагг сөзү дејәнләри шәр-бөһтанларла зинданлара салыр вә ишҝәнҹәләрә мәруз гојурлар. Биз әзәл ҝүндән вәтәнимиздә һәр кәсин фирәван јашамасы үчүн әлимиздән ҝәләни етмишик. Даим мәзлумларын јанында, залымларын өнүндә олмушуг.Мән апрел ајынын 5-дә Бакы Истинтаг Тәҹридаханасында ганунсуз олараг карса салынмышдым. Карсда мәндән башга бир нечә нәфәр дә вар иди. Онлара тәҹридхананын ишчиләри амансыз давраныр, әл-голларыны бағлајыб ишҝәнҹәләр верир вә пис сөјүшләрлә тәһгир едирдиләр. Биз зүлмкарлара етираз етдијимиз үчүн зиндана салындыг вә өз етиразымызы да едирик. Вә бурдан һәр кәсә-хүсусән дә һүгуг мүдафиәчиләринә вә медиа нүмајәндәләринә сәсләнирәм ки, бу мәсәлә илә бағлы аддым атсынлар, өз тәсиредиҹи механизмләрини ишә салсынлар".

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди