Әрдоғанын Ермәни Севҝиси Сәнҝими

Әрдоған рәсми олараг "ермәни сојгырымы"ны таныды: Османлы ермәниләринин хатирәсини һөрмәтлә јад едирәм

Әрдоған ермәниләрә башсағлығы верди

Әрдоған рәсми олараг

Әрдоған һәјатыны итирән Османлы ермәниләрини һөрмәтлә јад етдијини билдириб, онларын өвладларына вә нәвәләринә башсағлығы вериб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоған гондарма ермәни сојгырымыны таныды. Белә ки, о Османлы империјасында 1915-ҹи ил һадисәләри заманы һәјатыны итирән ермәниләрә башсағлығы мәктубу ҝөндәриб.

Бу һагда Түркијә Президент Администрасијасынын сајтында мәлумат верилиб.

Әрдоған һәјатыны итирән Османлы ермәниләрини һөрмәтлә јад етдијини билдириб, онларын өвладларына вә нәвәләринә башсағлығы вериб.

“Бу ҝүн биз бу мирасымыза садиг галараг гардашлығы, сүлһ вә сабитлији ҝүҹләндирмәјә чалышырыг. Ермәни вәтәндашларымызын тарихдә јашадыглары аҹылары пајлашмаг түрк милләтинин виҹдан вә әхлагынын тәләбидир.

Иншаллаһ, гаршыдакы дөнәмдә сизләрин дәрдләринизә ортаг олмаға, проблемләринизин һәлли јолуну тапмаға көмәк едәҹәјик. Сизин бу ҝүнә гәдәр олдуғу кими, бундан сонра да ортаг тарихимизи тәһриф едәрәк кин, нифрәт вә гисаса чағыранлара фүрсәт вермәјәҹәјинизә әминәм.

Бир даһа Биринҹи Дүнја Мүһарибәси илләриндә һәјатыны итирән Османлы ермәниләринин хатирәсини һөрмәтлә јад едирәм”.

P.S: Түркүнтүркдәнбашгадостујохдурдејәнләр! Һардасыныз? Гондарма ермәни сојгырымыны фарслар дејил, бөјүк түрк дүнјасынын лидер өлкәси Түркијә дөвләти рәсмән танымаға әл атыр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki