Гәрб Хәбәрләри

Түркијә: АБШ Тәк галыб

Түркијә: АБШ Тәк галыб

Түркијә президентин мәтбуат катиби АБШ-ын БМТ ТШ-дакы Гүдс лајиһәсини вето етмәси илә бағлы јени бир ачыглама вериб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Түркијә президент мәтбуат хидмәтинин рәһбәри Сәфир Ибраһим Калын: "Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласында гәрар, 14 леһинә сәсә гаршы 1 әлејһинә сәс илә рәдд едилиб. Бу гәрарын рәдди АБШ-ын ветосу илә баш тутуб. Бу да әслиндә чох мүһүм бир ҝөстәриҹидир. Чүнки Америка бурада тәк галмышдыр. Бүтүн дүнја Гүдс мәсәләсиндә бирлик ичиндә һәрәкәт едиб",- дејиб.

Калын Трамп рәһбәрлијинин алдығы гәрарын һәр нә гәдәр һүгугсуз бир гәрар олмасына бахмајараг, бундан бир хејир чыхдығыны, Фәләстин мәсәләсинин бүтүн дүнја тәрәфиндән јенидән јада дүшдүјүнү гејд едиб.

Хатырладаг ки, лајиһәдә Мүгәддәс Гүдс шәһәринин статусу вә демографик тәркибини дәјишмәјә јөнәлмиш бүтүн гәрарлары гејри-леҝитим, етибарсыз вә һүгуги әсасы олмадығы вә АБШ-ын бу гәрарынын ҝери чәкилмәсинин ваҹиблији вурғуланмышды.

БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын 5 әсас үзвүндән бири кими АБШ өз истәјинә гаршы олан лајиһәләрә вето гојур. Она верилмиш бу мүстәсна “һүгуг” исә БМТ-нин нә гәдәр “демократик” бир гурум олдуғуну ортаја гојур.

Ишғалчы Исраил режими Гүдсү там олараг 1967-ҹи ил мүһарибәсиндә ишғал вә даһа сонра илһаг едиб. Исраилин бу акты дүнја бирлији тәрәфиндән гәбул олунмајыб.

Трумп-ын гәрары елан едиләндән бәри Гәрб саһилиндә вә Гәзза золағында етиразлар башлајыб.

Бу бөлҝәләрдә үч мин инсан етираз јүрүшү кечирәрәк Америка вә Исраил бајрагларыны јандырыб, Трумп-ын портретләрин тапдалајыб. Теһран, Истанбул, Әмман, Рабат, Бејрут, Гаһирә вә Исламабадда да етираз митингләри олуб.

50-дән чох мүсәлман өлкәси Трумп-ын гәрарына бирҝә бәјанатла етираз билдириб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki