Авропа Хәбәрләри

Русија: “Террорчулар Суријада АБШ әсҝәрләринин јанында сәрбәст һәрәкәт едир”

Русија: “Террорчулар Суријада АБШ әсҝәрләринин јанында сәрбәст һәрәкәт едир”

Суријанын гәрбиндә, Ираг илә сәрһәддә әслиндә террорчуларын горуғу јарадылыб. Террорчулар бурада јенидән силаһланыр, һазырлыглар ҝөрүр, бу әразидән һүҹумлар тәшкил едир. Бүтүн бунлар АБШ хүсуси әмәлијјат вә диҝәр гошунларынын рәһбәрлији алтында едилир”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русија мүдафиә назиринин мүавини Александр Фомин, АБШ-ын Суријада нәзарәти алтында сахладығы бөлҝәни террорчулары горумаг мәгсәди илә истифадә етдијини билдириб.

Фомин Россија 24 телевизијасына ачыгламасында белә дејиб: “Танф бөлҝәсинин әтрафында јарадылан 55 километрлик тәһлүкәсизлик зонасынын биздә нараһатлыг јаратмамасы мүмкүн дејил. Суријанын гәрбиндә, Ираг илә сәрһәддә әслиндә террорчуларын горуғу јарадылыб. Террорчулар бурада јенидән силаһланыр, һазырлыглар ҝөрүр, бу әразидән һүҹумлар тәшкил едир. Бүтүн бунлар АБШ хүсуси әмәлијјат вә диҝәр гошунларынын рәһбәрлији алтында едилир”.

Фомин АБШ-ын, һәмчинин Танф јахынлығындакы Рукбан сығынаҹаг дүшәрҝәсинә һуманитар јардым карванларынын ҝиришинә мане олдуғуну, бу сәбәбдән дүшәрҝәдәки һуманитар вәзијјәтин фәлакәт сәвијјәсинә чатдығыны билдириб.

Диҝәр тәрәфдән, Русијанын Тәһлүкәсизлик Шурасынын катибинин бејнәлхалг ишләр үзрә мүавини Александр Винников, Суријанын Танф һәрби базасында олан АБШ әсҝәрләринин база јахынлығындакы террорчуларын сәрбәст һәрәкәт етмәләринә ҝөз јумдугларыны дејиб.

Американын терроризмлә мүбаризә һаггында зиддијјәтли мөвгејинә етираз едән Винников, террорчуларын Америка әсҝәрләринин јанында раһат һәрәкәт етмәсинә һеч ҹүр изаһ верә билмәдијини билдириб.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki