Авропалыларын Демократија Тәзаһүрү

Нидерландда ултрасағчы партија сәдри мәсҹидләри јандырмагла бағлы чағырыш едиб

Нидерландда ултрасағчы партија сәдри мәсҹидләри јандырмагла бағлы чағырыш едиб

Хенг Ван Дин телеапарыҹынын она "сөзләриниздә дәјишиклик етмәк истәјирсиз?" суалына ҹаваб олараг билдириб ки, "биз бүтүн мәсҹидләрин әлејһинәјик вә дүшүнүрүк ки, онлар јандырылмалыдыр."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нидерландда ултрасағчы партија сәдри Хенг Ван Дин өлкәдәки мәсҹидләри јандырмагла бағлы чағырыш едиб.

Бу бәјанатла о рәһбәрлик етдији партијаны проблемлә үз-үзә гојуб. Партија сәдринин анти-ислам бәјанатына сечкиләрдәки диҝәр намизәдин мәсҹидләрлә бағлы мүсбәт чағрышы сәбәб олуб.

Белә ки, гаршы партијанын намизәди Утрехт шәһәриндәки мәсҹиди Икинҹи Гүрур гүлләси адландырыб. Бунун әксинә олараг теледебат заманы Хенг Ван Дин мәсҹидләрин јандырылмасынын тәрәфдары олдуғуну билдириб.

Апарыҹынын она "сөзләриниздә дәјишиклик етмәк истәјирсиз?" суалына ҹаваб олараг ултрасағчы партија рәһбәри билдириб ки, "биз бүтүн мәсҹидләрин әлејһинәјик вә дүшүнүрүк ки, онлар јандырылмалыдыр."

Даһа сонра о тwиттер һесабында әввәлки фикринә “дүзәлиш едәрәк” дејиб “биз мәсҹидләрин јандырылмасынын дејил бағланмасынын тәрәфдарыјыг. Ҝүҹ гәбул едилмәздир.”

Гејд едәк ки, сөзү ҝедән партија бу илин март ајында кечириләҹәк сечкиләрдә апарыҹы гүввәләрдән биридир.

Хатырладаг ки, радикал сағчы партијалар сон илләрдә Авропа өлкәләринә миграсија кризисини исламфобија истигамәтиндә истифадә едирләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki