Игтисади Әлагәләр

Аврасија Игтисади Бирлији: ИИР-ла игтисади әлагәләр гурмагда һеч бир мәһдудијјәтимиз јохдур

Аврасија Игтисади Бирлији: ИИР-ла игтисади әлагәләр гурмагда һеч бир мәһдудијјәтимиз јохдур

Аврасија Игтисади Бирлијинин Игтисади Комиссијасынын сәдри Теҝран Серкисијан: “Аврасија Игтисади Бирлији Иран Ислам Республикасы илә игтисади әлагәләрин гуруб даһа да ҝенишләндирмәсиндә һеч бир проблем ҝөрмүр. Биз бу әлагәләри сијаси мәсәләләрә гатылмадан һәјат кечирәҹәјик.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Аврасија Игтисади Бирлијинин Игтисади Комиссијасынын сәдри Теҝран Серкисијан Иран Ислам Республикасы илә Аврасија Игтисади Бирлији арасындакы игтисади әлагәләри олдугҹа мүһүм адландырараг билдириб: “ИИР нүвә енержиси данышыгларында имзаладығы мүгавиләдән сонра игтисади әлагәләрин гурулуб даһа да артырылмасында бөјүк аддымлар атыб.”

О, дејиб: “Аврасија Игтисади Бирлији Иран Ислам Республикасы илә игтисади әлагәләрин гуруб даһа да ҝенишләндирмәсиндә һеч бир проблем ҝөрмүр. Биз бу әлагәләри сијаси мәсәләләрә гатылмадан һәјат кечирәҹәјик.”

Аврасија Игтисади Бирлијинин Игтисади Комиссијасынын сәдри хатырладыб ки, Аврасија Игтисади Бирлији игтисади мәсәләләрә хејли өнәм верир. Вә буна ҝөрә дә, бүтүн өлкәләрлә тиҹари әлагәләрин ҝенишләнидирилмәсиндә олдугҹа мараглыдыр.

Гејд едәк ки, Аврасија Игтисади Бирлији игтисади бир гурумдур. Бу гурума гәрбин шимал шәрг өлкәләри дахилдир. Бу гурум Русија Федерасијасынын тәшәббүсү илә ирәли сүрүлүб. Һазырда гурумун Игтисади Комиссијасынын сәдри Теҝран Серкисијандыр. О, Ермәнистанын АБШ-дакы сабиг сәфири олуб. Һәмчинин кечмишдә Ермәнистанын баш назири вәзифәсиндә дә чалышыб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди