Мәһдәвијјәт

Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани: “Ислам Ингилабы Имам Заманын (ә.ф) зүһуруна зәмин јарадыр”

  • Хәбәрин коду : 801343
  • Мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Али Тәглид Мәрҹәси: “Дүнјада һагглары тапдаланмыш мәзлум тәбәгә бир тәрәфдә бирләшмәкдәдир. Диҝәр тәрәфдә исә Ислам вә Әһли-Бејт (ә) дүшмәнләри олан һеҝемон гүввәләр, ҹәрҝә гурублар. Бу ики просес Имам Меһдинин (ә.ф) зүһуруна гәдәр давам едәҹәк. Бу ингилаб интизар кимидир. Зүһура аид олан мәзијјәтләр бу ингилабда ҝөрүнүрләр”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Шиә Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләриндән бири олан Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани өтән ҝүн чыхышында Ислам Ингилабы вә Имам Заман (Аллаһ Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләринин зүһуру һагда данышараг билдириб:

“Ислам Ингилабы дүнјада Имам Заманын (ә.ф) зүһуру үчүн зәмин јарадыр. Чүнки дини һашијәјә чәкмишдиләр, амма һазырда ислам дини һәгиги мәнада инсанларын һәјатына дахил олуб. Бунунла да һеҝемонларын, Сионизмин вә онларын әлалтыларынын ҹанына вәлвәлә дүшүб.”

Мәһдәвијјәт Мәркәзи адлы арашдырма мүәссисәсинин үзвләри гаршысында чыхыш едән Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани онларын ишинин чох әһәмијјәтли вә талејјүклү олдуғуну вурғулајыб.

Ислам Ингилабынын гәләбә чалмасы вә онун ајаг үстә галмасыны зүһурун интизары кими гијмәтләндирән Али Тәглид Мәрҹәси әлавә едиб: “Дүнјада һагглары тапдаланмыш мәзлум тәбәгә бир тәрәфдә бирләшмәкдәдир. Диҝәр тәрәфдә исә Ислам вә Әһли-Бејт (ә) дүшмәнләри олан һеҝемон гүввәләр, ҹәрҝә гурублар. Бу ики просес Имам Меһдинин (ә.ф) зүһуруна гәдәр давам едәҹәк. Бу ингилаб интизар кимидир. Зүһура аид олан мәзијјәтләр бу ингилабда ҝөрүнүрләр”

Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани Мәһдәвијјәт идеолоҝијасынын даһа дәриндән өјрәнилмәси вә онун тәрвиҹ едилмәси үчүн даһа чох аддымларын атылмасыны истәјиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди