Илаһи Инҹиәрин Нур Сил-Силәси

7 вә 9 Јанвар Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) мүбарәк мөвлуд ҝүнләридир

  • Хәбәрин коду : 803325
  • Мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Биз АБНА олараг бу шәрәфли ҝүн мүнасибәти илә башда зәманәнин Имамы һәзрәт Мәһди (әлејһи сәлам) олмагла Онун һагг Наиби Имам Хаменеи ҹәнабларына, Али Тәглид Мәрҹәләринә, бүтүн дүнја халгларына вә сајтымызын изләјиҹиләринә сәмими гәлбдән тәбрик әрз едирик!

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һиҹрәтин 232-ҹи илиндә рәбиус-сани ајынын 8-дә, диҝәр бир тарихә әсасән исә, 232-ҹи илиндә рәбиус-сани ајынын 10-да 12-ҹи Имам һәзрәти Мәһди Саһиб Зәманын (Аллаһ Тала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һөрмәтли валидејни Имам Һәсән Әсҝәри (әлејһи сәлам) анадан олмушдур. Бу һесабла бу ил Милади тарих илә Имам Һәсән Әсҝәринин (әлејһи сәлам) доғум ҝүнү Јанвар ајынын 7-си илә 9-на тәсадүф едир.

Биз АБНА олараг бу шәрәфли ҝүн мүнасибәти илә башда зәманәнин Имамы һәзрәт Мәһди (әлејһи сәлам) олмагла Онун һагг Наиби Имам Хаменеи ҹәнабларына, Али Тәглид Мәрҹәләринә, бүтүн дүнја халгларына вә сајтымызын изләјиҹиләринә сәмими гәлбдән тәбрик әрз едирик!

 

Имам Һәсән Әсҝәринин (әлејһи сәлам) һәјатына гыса бахыш

Атасы онунҹу Имам Һәзрәт Әлијјән-Нәги (әлејһи сәлам), анасы исә Һүдејсә адлы тәгвалы бир гадын олмушдур. Бу гадын тәгвалы вә Ислам бахышына малик бир гадын олмушдур. Онун фәзиләтинә ҝәлдикдә исә буну демәк кифајәт едәр ки, о, Имам Һәсән Әсҝәринин (әлејһи сәлам) шәһадәтиндән сонра о ҹүр бөһранлы бир вәзијјәтдә шиәләрин пәнаһҝаһына чеврилмишди.

Имам Әсҝәри (әлејһи сәлам) гәсбкар Аббаси хәлифәсинин әмрилә мәҹбури шәкилдә Самиррада Әскәр адлы бир јердә сахланылдығы үчүн Әсҝәри адландырылмышды.

О Һәзрәт (әлејһи сәлам), 22 јашында икән атасы шәһадәтә јетишмишди. Алты ил шиәләрин Имамы олмуш, үмумиликдә исә ијирми сәккиз ил јашамышдыр. Һиҹрәтин 260-ҹы илиндә гәсбкар Аббаси хәлифәләрин тәрәфиндән зәһәрләндириләрәк шәһид олмуш вә Самирра шәһәриндә өз евиндәҹә, атасынын гәбринин јанында дәфн олунмушдур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди